مديريت

نام و نام خانوادگي: دكتر كورش كاظم زاده

سمت : رييس هيئت مديره

ميزان تحصيلات : دكتراي دامپزشكي از دانشگاه آزاد اسلامي (واحد گرمسار)   

تلفن تماس:   19 - 88875918 - 021 داخلي 103  همراه: 09121781977

ایمیل:  k.kazemzadeh@behavand.com

 

امور فروش

نام و نام خانوادگي: مهندس اميرعلي علومي

سمت : مدير فروش

ميزان تحصيلات : فوق ليسانس بازرگاني از دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران شمال

  تلفن تماس:     19 - 88875918 - 021  داخلي110      همراه: 09121885249

ایمیل: sales@behavand.com
     

نام و نام خانوادگي: مینا اکبری ایولی

سمت : كارمند فروش

ميزان تحصيلات : فوق ديپلم کامپیوتر از دانشگاه مجازی  

تلفن تماس:    19 - 88875918 - 021  داخلي101

ایمیل: office@behavand.com
   
   
 

امور مالي

نام و نام خانوادگي: منصوره نورالهي

سمت : مدير مالي

ميزان تحصيلات : ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد اسلامي  - واحد خوراسگان (اصفهان)  

تلفن تماس:     19 - 88875918 -  021 داخلي 108

ایمیل: financial@behavand.com
     

نام و نام خانوادگي: سعیده رزقی

سمت : حسابدار

ميزان تحصيلات : دیپلم حسابداری   

تلفن تماس:     19 - 88875918 - 021 داخلي 109

ایمیل: financial@behavand.com
    

كارخانه

نام و نام خانوادگي: علیرضا برجی

سمت : مدير كارخانه

ميزان تحصيلات :  فوق ديپلم الکتروتکنیک از دانشگاه آزاد اسلامي – واحد سروستان

تلفن تماس:   7- 7776155- 0263 داخلي103

ایمیل: borji@behavand.com 


نام و نام خانوادگي: دكتر وحيد ناصح

سمت : مدیر واحد تحقیق و توسعه - مسئول فنی

ميزان تحصيلات : دکتری تخصصی فیزیولوژیک دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

تلفن تماس:   7- 7776155- 0263 داخلي112

ایمیل: naseh@behavand.com


نام و نام خانوادگی:  مهندس پرهام مصلحی فر

سمت: مسئول تحقیق و توسعه

ميزان تحصيلات : فوق لیسانس تغذیه حیوانات از دانشگاه تهران

تلفن تماس:   7- 7776155- 0263 داخلي107

ایمیل: research@behavand.com

 

نام و نام خانوادگي: خانم مهندس مینا غضنفرزاده

سمت : کارشناس آزمایشگاه

ميزان تحصيلات : فوق لیسانس شیمی تجزیه (شیمی کاربردی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تلفن تماس:  7- 7776155- 0263   داخلي111

ایمیل:  micro.lab@behavand.com

نام و نام خانوادگي: خانم مهندس بهاره نجمی

سمت : کارشناس آزمایشگاه

ميزان تحصيلات : فوق لیسانس شیمی تجزیه (شیمی کاربردی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

تلفن تماس:  7- 7776155- 0263   داخلي111

ایمیل:  chem.lab@behavand.com


x
شرکت بهاوند دارو

آدرس دفتر مركزي: تهران- خيابان وليعصر – بالاتر از ميدان ونك – كوچه نگار- پلاك 50 – واحد 4 – كدپستي 1969813365

تلفن تماس:  88875918 ,88875919 ,88879441 ,88879442

فكس: 88787096 داخلي شماره 4

ايميل: info@behavand.com
کارخانه بهاوند دارو

شهرك صنعتي اشتهارد – بلوار ابوريحان–انتهاي  بلوارغزالي غربي- لادن 2 – لاله 2 – قطعه 3518 – كدپستي: 3188115946

تلفن تماس: 0263.7776155.7

فكس: 0263.7776155.7 داخلي شماره 5

ايميل: factory@behavand.com